Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
Kalendarz parafialny
Foto galeria
Galeria
Stałe informacje


Nowenna do

M. B. Ludomskiej

Środa

……………………………

Msza św.

o powołania

Pierwszy Czwartek

……………………………

Modlitwy ku czci

św. Jana Pawła II

22 Dzień Miesiąca


Warto wiedzieć

Radio Emaus

Telewizja z wartościami

Kino pod Aniołem

Rodzina rodzinie

 

Szybki kontakt

ludomy@archpoznan.pl

tel.: 67 283 61 14

 

Porządek Mszy Świętych

W dni powszednie
o godz. 18:00
……………………………

W niedziele i święta
o godz. 8:30, 10:00, 11:15

……………………………

W święta zniesione
o godz. 10:00 i 18:00
 

Kancelaria parafialna Kontakt
Ogłoszenia parafialne


15.04.2018

3 Niedz. Wielkanocna

1.

Spotkanie dla uczniów 2 i 3 kl. Gimnazjum – w piątek po Mszy św.

2.

W niedzielę – 22 dzień miesiąca – po Mszach św. modli­twa do św. Jana Pawła II.

3.

W niedzielę – Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Po Mszach św. zbiórka ofiar na Poznańskie Seminarium Duchowne.

4.

Zmarła śp. Wiktoria Hahn /zam kiedyś w Gorzewie/. Polecajmy ją miłosierdziu Bożemu.

5.

Dzisiaj rozprowadzany jest Przewodnik Kato­licki.08.04.2018

Niedz. Miłosierdzia

1.

Dzisiaj składka na ogrzewanie kościoła.

2.

Dzisiaj po Mszach św. Panie z Parafialnego Zespołu Caritas zbie­rają ofiary na Caritas Archidiecezji.

3.

W poniedziałek – ur. Zwiastowania Pańskiego. Msza św. na rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego o godz. 10.00. Deklaracje na ołtarzu Matki Bożej. Składka na Fundusz Obrony Życia.

4.

Spotkanie dla uczniów 7 kl. – w piątek po Mszy św.

5.

Dzisiaj rozprowadzany jest Przewodnik Kato­licki.


01.04.2018

Niedz. Zmartwychwstania

1.

Jutro w Drugie Święto Msze św. o 8.30, 10.00, 11.15. Składka w dniu jutrzejszym przeznaczona jest na KUL, Wy­dział Teologiczny UAM i Szkoły Ka­tolickie w naszej Archidiecezji.

2.

W czwartek – Msza św. o powołania z naszej Parafii.

3.

W piątek – ze względu na trwającą Oktawę Zmartwych­wsta­nia – nie ma postu.

4.

Pierwsza spowiedź dzieci kl. III w sobotę o godz. 9.00.

5.

Za tydzień – Niedz. Miłosierdzia Bożego. Składka przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła, a po Mszach św. Panie z Parafialnego Ze­społu Caritas zbie­rać będą ofiary na Caritas Archidiecezji.

6.

W sobotę – przed Mszą św. różaniec Fatimski.

7.

Nauki przed chrztem w sobotę po Mszy św.

8.

W sobotę o godz. 19.30 w par. pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach –Koncert „Wigilia miłosierdzia.

9.

Serdeczne Bóg zapłać Strażakom, Pocztom sztanda­rowym i służbie liturgicznej za posługę w czasie procesji rezurekcyj­nej.

10.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w zrobienie ołtarza adoracji i ołtarza Grobu Pań­skiego.

11.

Dzisiaj rozprowadzany jest Przewodnik Kato­licki.25.03.2018

Niedz. Palmowa

1.

Składka dzisiejsza przeznaczona jest na kwiaty do Grobu P. Jezusa.

2.

W tym Wielkim Tygodniu przeżywać będziemy Tri­duum Pas­chalne – największe święto chrześci­jańskie. Szczegóły na "stronie głównej".

3.

Proszę, aby osoby chętne do śpiewania psalmów w czasie Triduum Paschalnego zgłosiły się po Mszy św. w zakrystii.

4.

We wtorek po Mszy św. bę­dzie ro­biony Ołtarz Grobu Pańskiego. Chęt­nych proszę o po­moc.

5.

W Wielką Sobotęświęcenie potraw – wg planu wywie­szonego w kruchcie kościoła i umieszczonego na stronie głównej.

6.

Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie:

a) poniedziałek – Oborniki, par. Św. Józefa

b) wtorek – Oborniki, par. Miłosierdzia Bożego

c) środa – Oborniki – Fara

d) u nas w kościele – w Wielki Piątek o godz. 19.30.

7.

Na 971 rodzin – tylko 280 rodzin złożyło ofiarę na daninę diecezjalną.

8.

Zmarły: śp. Marianna Olender - Szlufik /z Ludom/ – pogrzeb – poniedziałek – godz. 14:00 i śp. Czesława Budzyńska /z Łaszczewca/ – pogrzeb w Ryczywole – środa – godz. 13:00. Polecajmy je miłosierdziu Bożemu.

9.

Dzisiaj rozprowadzany jest Przewodnik Katolicki i List do chorych.


18.03.2018

5 Niedz. Wielkiego Postu

1.

W poniedziałek – ur. św. Józefa. W czasie Mszy św. – akt oddania parafii pod opiekę św. Józefa.

2.

Komunia św. dla chorych – od godz. 9.00

a) we wtorek – Dąbrówka Ludomska, Ludomki, Lipa, Orłowo, Sierakówko

b) w środę – Ludomy, Gorzewo

3.

Spowiedź wielkopostna w czwartek w godz.:

10.00 – 11.30; 14.30 – 16.00; 16.30 – 18.00.

4.

W czwartek – 22 dzień miesiąca – modlitwy ku czci św. Jana Pawła II.

5.

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30.

6.

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00, a po nich Msza św.

7.

Za tydzień – Niedziela Palmowa. Każda Msza św. roz­pocz­nie się od poświęcenia palm, z tym, że o godz. 10.00 po­święcenie palm będzie przy krzyżu na dworze. Tradycyjnie – składka prze­znaczona będzie na kwiaty do Grobu P. Jezusa.

8.

Droga Krzyżowa w Lasach Rożnowskich będzie w Niedzielę Palmową o godz. 15.00.

9.

Zmarł śp. Roman Dytman /z Łaszczewca/. Pogrzeb – wtorek – godz. 13:00. Polecajmy go miłosierdziu Bożemu.

10.

Po Mszy św. rozprowadzany będzie Przewodnik Kato­licki.


11.03.2018

4 Niedz. Wielkiego Postu

1.

Dzisiaj – składka przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła.

2.

Rozpoczynamy rekolekcje parafialne i szkolne, które poprowadzi O. Wojciech Grzymisławski ze zgromadzenia Ojców Werbistów z Chludowa – szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. W środę – na zakończenie reko­lekcji – O. Rekolekcjonista będzie zbierał ofiary na po­trzeby swojego Zgromadzenia.

3.

Droga Krzyżowaulicami Ludom – w piątek o godz. 19.00.

4.

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00, a po nich Msza św.

5.
Parafialna spowiedź wielkopostna będzie 22 marca.

6.

Na stolikach – w tyle kościoła – wyłożone są koperty na Da­ninę Diecezjalną. Wysokość daniny – 1,70 zł od osoby.

7.

Po Mszy św. rozpro­wa­dzane są ostatnie już „paschaliki” – wielkanocne świece Caritas /ofiara 7 zł/.

8.

Po Mszy św. rozprowadzany będzie Przewodnik Kato­licki.04.03.2018

3 Niedz. Wielkiego Postu

1.

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30.

2.

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00, a po nich Msza św.

3.

W sobotę rozpoczną się rekolekcje parafialne a w poniedziałek rozpoczną się rekolekcje szkolne. Poprowadzi je O. Wojciech Grzymisławski SVD. Szczegóły na tablicach ogłoszeń i na parafialnej stroni internetowej.

4.

Spotkanie dla młodzieży z Gimnazjum – w piątek po Mszy św.

5.

Na stolikach – w tyle kościoła – wyłożone są koperty na Da­ninę Diecezjalną. Wysokość daniny – 1,70 zł od osoby.

6.

Po Mszy św. rozpro­wa­dzane są „paschaliki” – wielkanocne świece Caritas /ofiara 7 zł/.

7.

Za tydzień – składka przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła.

8.

Za tydzień w niedzielę o godz. 9.15odbiór szat do I Komunii św.

9.

Po Mszy św. rozprowadzany będzie Przewodnik Kato­licki.25.02.2018

2 Niedz. Wielkigo Postu

1.

Dzisiaj po Mszach św. zbiórka ofiar na misje.

2.

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30.

3.

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00, a po nich Msza św.

4.

W sobotę – przed Mszą św. – Różaniec Fatimski.

5.

Nauki przed chrztem w sobotę po Mszy św.

6.

W niedzielę na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszam dzieci z kl. III i ich rodziców.

7.

W pierwszy czwartek – Msza św. i modlitwy o powoła­nia z naszej Parafii.

8.

W pierwszy piątek – okazja do spowiedzi o godz. 16.30.

9.

Spotkanie dla młodzieży 7 kl. – w piątek po Mszy św.

10.

Na stolikach – w tyle kościoła – wyłożone są koperty na Da­ninę Diecezjalną. Wysokość daniny – 1,70 zł od osoby.

11.

Po Mszy św. rozpro­wa­dzane są „paschaliki” – wielkanocne świece Caritas /ofiara 7 zł/.

12.

W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje mszalne na II kwartał br., tj. na kwiecień, maj i czer­wiec.

13.

Po Mszy św. rozprowadzany będzie Przewodnik Kato­licki /cena 6 zł – z modlitewnikiem na marzec/ i List do chorych.18.02.2018

1 Niedz. Wielkigo Postu

1.

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30.

2.

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00, a po nich Msza św.

3.

W czwartek – 22 dzień miesiąca – po Mszy św. modli­twa do św. Jana Pawła II.

4.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej – w sobotę – po Mszy św.

5.

Za tydzień po Mszach św. zbiórka ofiar na misje.

6.

Papież Franciszek wezwał cały Kościół do modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i Południowym Sudanie. W odpowiedzi na ten apel – w naszej diecezji ten dzień przeżywać będziemy w najbliższy piątek.

7.

11 czerwca – bp Damian Bryl – udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej.

8.

Na stolikach – w tyle kościoła – wyłożone są koperty na Da­ninę Diecezjalną. Wysokość daniny – 1,70 zł od osoby.

9.

W tym miesiącu będzie domowa zbiórka ofiar na ka­plicę cmentarną. Przy składaniu ofiar można także posłużyć się kopertami na DANINĘ, czy też wpła­tami na konto bankowe.

10.

Za tydzień Panie z Parafialnego Zespołu Caritas rozpro­wa­dzać będą „paschaliki” – wielkanocne świece Caritas /ofiara 7 zł/.

11.

Zmarł śp. Andrzej Grabowski /z Gorzewa/. Pogrzeb – wtorek – godz. 11:00. Polecajmy go miłosierdziu Bożemu.

12.

Po Mszy św. rozprowadzany będzie Przewodnik Ka­to­licki.11.02.2018

6 Niedz. Zwykła

1.

Dzisiaj składka na ogrzewanie kościoła.

2.

W środę Popielec. Msze św. o godz. 10.00 i 18.00. W czasie każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popio­łem.

3.

W Środę Popielcową obowiązje post ścisły /od 18 roku życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia/.

4.

W Popielec po Mszach św. Panie z Parafialnego Zespołu Caritas zbierać będą ofiary na Caritas Archidiecezji.

5.

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30.

6.

Gorzkie Żalew niedzielę o godz. 15.00, a po nich Msza św.

7.

Od przyszłej niedzieli – przez cały W. Post nie będzie Mszy św. o godz. 11.15.

8.

Zmarła śp. Janina Stotko /z Budzisk/. Polecajmy ją miłosierdziu Bożemu.

9.

Po Mszy św. rozprowadzany będzie Przewodnik Kato­licki.04.02.2018

5 Niedz. Zwykła

1.

Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy włączyli się w rozeb­ranie dekoracji świątecznej.

2.

Spotkanie dla młodzieży II i III kl. Gimnazjum – w piątek po Mszy św.

3.

Za tydzień – składka przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła.

4.

Zmarła śp. Magdalena Grządzielewska /z Lipy/. Polecajmy ją miłosierdziu Bożemu.

5.

Po Mszy św. rozprowadzany będzie Przewodnik Kato­licki.28.01.2018

4 Niedz. Zwykła

1.

W piątek – święto Ofiarowania Pańskiego – zw. M.B. Gromnicznej. Msze św. o godz. 10.00 i 18.00. W czasie Mszy św. poświęcenie świec. Składka – przeznaczona jest na za­kony klauzurowe.

2.

W sobotę – przed Mszą św. – Różaniec Fatimski.

3.

Nauki przed chrztem w sobotę po Mszy św.

4.

W niedzielę na Mszę św. o godz. 11.15 zapraszam dzieci z kl. III i ich rodziców /w czasie Mszy św. – po­święce­nie świec/.

5.

Spotkanie dla młodzieży 7 kl. – w piątek po Mszy św. – rozbierany będzie żłóbek.

6.

Zmarł śp. Andrzej Bentkowski /z Dąbrówki Ludomskiej/ Pogrzeb w poniedziałek w Kruszewie. Polecajmy go miłosierdziu Bożemu.

7.

Po Mszy św. rozprowadzany będzie Przewodnik Kato­licki /cena 6 zł – z modlitewnikiem na luty/ i List do chorych.21.01.2018

3 Niedz. Zwykła

1.

Dzisiaj – składka na nową aparaturę multimedialną.

2.

Dzisiaj po Mszach św. zbiórka ofiar na diecezjalne Radio „Emaus”.

3.

Dzisiaj rozprowadzany jest Przewodnik Kato­licki.14.01.2018

2 Niedz. Zwykła

1.

Dzisiaj – składka na ogrzewanie kościoła.

2.

Za tydzień – składka przeznaczona będzie na nową aparaturę multimedialną.

3.

Za tydzień po Mszach św. zbiórka ofiar na diecezjalne Radio „Emaus”.

4.

Dzisiaj rozprowadzany jest Przewodnik Kato­licki.07.01.2018

Chrzest Pański

1.

Noworoczne kolędowanie dzisiaj o godz. 12.15 – szczegóły na tablicy ogłoszeń i na parafialnej stronie internetowej.

2.

Po przerwie chorobowej wznawiam dzisiaj odwiedziny duszpasterskie.

3.

Zbiorowa Msza św. za zmarłych: Babcie i Dziadków - 21 stycznia.

4.

Za tydzień – składka przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła.

5.

Dzisiaj rozprowadzany jest Przewodnik Kato­licki. 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
wykonanie: e-parafia.net