Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
Kalendarz parafialny
Foto galeria
Galeria
Stałe informacje


Nowenna do

M. B. Ludomskiej

Środa

……………………………

Msza św.

o powołania

Pierwszy Czwartek

……………………………

Modlitwy ku czci

św. Jana Pawła II

22 Dzień Miesiąca

Warto wiedzieć

Radio Emaus

Telewizja z wartościami

Rodzina rodzinie

Szybki kontakt
ludomy@archpoznan.pl

535 268 288
lub
67 283 61 14

Porządek Mszy Świętych
Msze Święte w dni powszednie:
-od początku Wielkiego Postu do końca października: godz: 19.00
- od listopada do początku Wielkiego Postu: godz. 18.00,  - w czwartek: godz: 8.00
Msze Święte w niedziele i święta:
- od września do końca czerwca: godz. 8.30, 10.00, 11.30 
 -w lipcu i sierpniu: godz: 8.30 i 10.00
Od niedzieli do środy Msze Święte są odprawiane w kościele parafialnym;
w czwartek, piątek i w sobotę w kościele Pomocników Matki Kościoła
Kancelaria parafialna Kontakt
św. Jan Paweł II

Modlitwy do św. Jana Pawła II

Data dodania: 2012-03-28

(1)

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dzięku­jemy Ci za to, że dałeś Kościołowi świętego Jana Pawła II, papieża, w którym zajaśniała Twoja ojcow­ska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, za­wierzając cał­kowicie Twojemu miłosierdziu i matczy­nemu wstawiennictwu Maryi, uka­zał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Paste­rza, wska­zując świętość, która jest miarą ży­cia chrze­ścijańskiego, jako drogę dla osią­gnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, łaski gorliwego dążenia do świętości. Amen.

(2)

Święty Janie Pawle, z okna niebieskiego udziel nam twojego błogosławieństwa!

Błogosław Kościół, który kochałeś, któremu służyłeś i któremu przewodniczyłeś, prowadząc go odważnie po drogach świata, aby zaniósł Jezusa do wszystkich, i wszystkich przyprowadził do Jezusa.

Błogosław młodzież, która była twoją radością. Pomagaj jej spoglądać w górę, aby znalazła światło, które oświetla ścieżki tutejszego życia.

Błogosław rodziny, błogosław każdej rodzinie! Ty ostrzegałeś przed atakami szatana przeciwko tej drogocennej iskrze nieba, którą Bóg zapalił na ziemi.

Święty Janie Pawle, wspomagaj twoją modlitwą rodziny.

Módl się za całym światem, naznaczonym konfliktami, wojnami, niesprawiedliwością. Ty zwalczałeś wojnę, przywołując do dialogu zasiewając miłość: módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego, niech zstąpi na nas Boże błogosławieństwo. Amen.

(3)

Ojcze, dziękuję Bogu w Trójcy Przenajświętszej za to, że dał Kościołowi Ciebie jako Papieża Jana Pawła II. Dziękuję za Twoją niestrudzoną apostolską posługę dla wszystkich narodów świata, którym gorliwie głosiłeś Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do nas.

Dziękuję Ci Ojcze, za to, że dałeś nam przykład całkowitego zawierzenia Bożemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej.

Dziękuję Ci , Ojcze, za to, że w swojej osobie ukazywałeś nam żywy obraz Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza zawsze zatroskanego o zagubionych w życiu i oddalonych od Boga i Kościoła.
Dziękuję Ci za nauczanie, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości oraz za wskazania jak to powołanie zrealizować.

Uproś mi, abym zgodnie z Bożą wolą mógł otrzymać te łaski, o które Cię proszę. Wypraszaj mi światło i dar rady w życiowych wątpliwościach, a siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi chęć ustawicznego oddawania się na służbę Chrystusowi i Maryi oraz przyczynia się do budowania w naszej Ojczyźnie królestwa prawdy, miłości i pokoju. Amen.

(4)

Święty Janie Pawle II, jako następca św. Piotra uczyłeś, że „nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na auten­tycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się je­dynie wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni patrzeć na siostry i braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie”.

Prosimy Cię, byś nam wyprosił u Boga bogatego w miłość i miło­sierdzie łaskę powrotu do Niego i do wspólnoty Ludu Bożego przez szczere nawrócenie, wierność Dobrej Nowinie o zbawieniu, Kościo­łowi oraz Krzyżowi Chrystusowemu.

Prowadź nas drogami Dekalogu, Ewangelii i wieczernikowego przykazania miłości.

Ucz nas trudnej, ukrzyżowanej, ale pięknej miłości, że bardziej warto „być” niż „mieć”.

Dzieciom wskazuj drogę do pełnego rozwoju i świętości. Uproś u Boga, by dzieci poczęte były kochane przez rodziców i mogły się szczęśliwie narodzić. Młodym przypominaj, że choćby inni od nich nie wymagali, oni muszą od siebie wymagać, gdyż są przyszłością rodziny, narodu i Kościoła.

Uproś małżonkom wierność sakramentalnej przysiędze małżeń­skiej oraz wytrwanie w miłości do końca. Charyzmat bycia świętym ojcem i świętą matką.

Prezbiterom, sługom Słowa Bożego i Świętych Sakramentów – wybłagaj cnotę wierności powołaniu, ducha prawdziwej pobożności, pokory, ascezy, pracowitości, ofiarności, miłowania Boga i Kościoła oraz powierzonych wiernych – nie tylko słowem, ale czynami boga­tymi w miłość i poświęcenie bez reszty.

Chorym wybłagaj zdrowie i moc do dźwigania krzyża.

Niech przez twoje wstawiennictwo Duch Święty nieustannie przychodzi i odnawia oblicze ziemi, także polskiej ziemi, byśmy nie lękali się wprowadzić Chrystusa w nasze osobiste życie, do naszych rodzin i miejsc pracy.

Naucz nas adorować Chrystusa obecnego w Eucharystii, który przemienia serce człowieka. Prowadź nas drogami ewangelicznej prawdy i miłości do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

(5)

Święty Janie Pawle II prosimy cię prowadź nas do Jezusa. Prowadź nas do Jego miłości i naucz nas na nią odpowiadać. Prosimy cię Ojcze Święty pokaż nam jak przestać żyć dla siebie a zacząć bezinteresownie żyć dla innych. Naucz nas być darem dla Boga i bliźnich, a bliźnich odbierać jako dar. Naucz nas kochać ludzi. Naucz nas miłości, przebaczenia i służby. Uczyń nas apostołami pokoju, miłości i pojednania. Wyjednaj nam moc i odwagę świadczenia o Jezusie i Jego miłości. Wyjednaj nam łaskę stworzenia pięknych rodzin i wspieraj te, które przeżywają trudności. Uproś nam łaskę trwania przy Chrystusie w czystości serca i umysłu. Prowadź tych, którzy idą przez życie samotnie. Ty bądź im przyjacielem i przewodnikiem. Wyjednaj nam łaskę modlitwy i moc znoszenia cierpienia. Naucz nas mądrej i cierpliwej starości. Doprowadź nas do domu Ojca w niebie. Czekaj tam na nas! Módl się za nami. Amen.


(6)

Święty Janie Pawle II, przez znak Twojego świętego życia wychwalamy Boga Miłosiernego. Chcemy trwać w duchu ośmiu błogosławieństw, zauważać ludzi potrzebujących życzliwego spojrzenia, z pokorą przyjmować krzyż jako dar przemieniający nasze codzienne słabości. Doznaliśmy – choć nie jesteśmy tego godni – wielu łask płynących z Nieba. Niech one przez Twoje wstawiennictwo umacniają nasze istnienie, kierując je w stronę tajemnicy zmartwychwstania, w świetle której rozwiązują się wszelkie trudności i każdy człowieczy ból. Prosimy, abyś orędował za nami i za całym światem w blasku Bezinteresownej Czystej Miłości. Amen.

(7)

Święty Janie Pawle II odnów w nas łaskę miłości małżeńskiej. Daj nam łaskę przyjaźni na późne lata naszego życia. Każdego dnia moja żona staje się coraz starsza. Ja również się starzeję. Daj nam łaskę przyjaźni, abyśmy się sobą nie znudzili, ani nie zniecierpliwili, ale zawsze za sobą tęsknili i pragnęli budować jedność zadaną nam w sakramencie małżeństwa. Niech w przemijającym kształcie życia tutaj na ziemi zbudujemy wieczność z Tobą w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(8)

Najłaskawszy i Dobry Boże, Ty przez Swego Syna Jezusa Chrystusa w osobie Jana Pawła II, Najwyższego Pasterza Kościoła, ukazałeś światu blask świętości życia. Ty natchnąłeś go, aby spełnił życzenie Jezusa Miłosiernego i ustanowił w Kościele święto Bożego Miłosierdzia. Z głębi serca dziękujemy Ci za ukazany w jego osobie promienny dar pełni człowieczeństwa i świętości, przemawiający do dzisiejszego człowieka. Spraw, abyśmy przyjmując jego naukę, naśladując przykład cnót wśród ludzi kształtowali cywilizację miłości. Za wstawiennictwem Niepokalanej Maryi, której Jan Paweł II całkowicie był oddany, racz wsławić go cudownym znakiem, aby Kościół niebawem mógł zaliczyć go w poczet świętych, a mnie za jego przyczyną udziel łaski ………., o którą z pokorą i ufnością Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(9)

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo módl się za nami
Święty Janie Pawle
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych
Następco Piotra i Sługo sług Bożych
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej
Gorliwy Miłośniku Eucharystii
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi
Misjonarzu wszystkich narodów
Świadku wiary, nadziei i miłości
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych
Apostole pojednania i pokoju
Promotorze cywilizacji miłości
Głosicielu Nowej Ewangelizacji
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia
Papieżu Bożego Miłosierdzia
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba
Bracie i Mistrzu kapłanów
Ojcze osób konsekrowanych
Patronie rodzin chrześcijańskich
Umocnienie małżonków
Obrońco nienarodzonych
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży
Dobry Samarytaninie dla cierpiących
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych
Głosicielu prawdy o godności człowieka
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata
Uosobienie pracowitości
Zakochany w krzyżu Chrystusa
Przykładnie realizujący powołanie
Wytrwały w cierpieniu
Wzorze życia i umierania dla Pana
Upominający grzeszników
Wskazujący drogę błądzącym
Przebaczający krzywdzicielom
Szanujący przeciwników i prześladowców
Rzeczniku i obrońco prześladowanych
Wspierający bezrobotnych
Zatroskany o bezdomnych
Odwiedzający więźniów
Umacniający słabych
Uczący wszystkich solidarności

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K:
Módl się za nami święty Janie Pawle
W:
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

(10)

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo módl się za nami
Święty Janie Pawle II
Doskonały uczniu Chrystusa
Obficie obdarzony darami Ducha świętego
Wielki Apostole Bożego Miłosierdzia
Wierny Synu Maryi
Całkowicie oddany Matce Bożej
Wytrwały głosicielu Ewangelii
Papieżu Pielgrzymie
Wzorze pracowitości
Czerpiący siłę z Eucharystii
Niestrudzony mężu modlitwy
Miłośniku modlitwy różańcowej
Umacniający wątpiących w wierze
Pragnący zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa
Nawracający grzeszników
Obrońco godności każdego człowieka
Obrońco życia od poczęcia do naturalnej śmierci
Upraszający bezpłodnym dar rodzicielstwa
Przyjacielu dzieci
Przewodniku młodzieży
Orędowniku rodzin
Pocieszycielu cierpiących
Mężnie znoszący cierpienie
Siewco Bożej radości
Wielki orędowniku pokoju
Chlubo Narodu Polskiego
Blasku Kościoła Świętego
Abyśmy byli wiernymi naśladowcami Chrystusa
Abyśmy byli silni mocą Ducha Świętego
Abyśmy zawierzyli Matce Bożej
Abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości
Abyśmy zgodnie żyli w naszych rodzinach
Abyśmy umieli przebaczać
Abyśmy umieli znosić cierpienie
Abyśmy nie ulegli cywilizacji śmierci
Abyśmy nie lękali się i mężnie walczyli z wszelkimi pokusami
Abyś nam łaskę szczęśliwej śmierci wyprosić raczył

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K:
Módl się za nami święty Janie Pawle
W:
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, Ty powołałeś w swoim Kościele św. Jana Pawła II, który wskazywał wiernym drogę zbawienia. Spraw, abyśmy naśladując jego przykład, wiernie szli za Jezusem w drodze do Twojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
wykonanie: e-parafia.net